LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Tư 3, 2018 3:08 chiều

IMG_1636 IMG_1637 IMG_1640 IMG_1642 IMG_1645 IMG_1647