Giới thiệu

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH:

           * Trường THCS Tam Thanh – huyện Vụ Bản tiền thân là trường Phổ thông cấp II Non Côi  –  Đây là trường cấp II Quốc lập đầu tiên của huyện Vụ Bản được thành lập vào năm 1953.

Năm học 1972 – 1973 trưởng Phổ thông cấp II Non Côi được đổi tên thành trường Phổ thông cấp II xã Tam Thanh.

Tháng 9 năm 1978, trường được sát nhập với trường  Phổ thông cấp I Tam Thanh trở thành trường Phổ thông cơ sở xã Tam Thanh.

Năm học 1986 – 1987 do có sự thay đổi  về đơn vị hành chính,  trường Phổ thông cơ sở xã Tam Thanh được chia tách thành 2 trường là trường Phổ thông cơ sở xã Tam thanh và trường Phổ thông cơ sở Thị trấn Gôi.

Tháng 8 năm 1990, cấp I và cấp II  tách riêng, trường được mang tên là trường Trung học cơ sở xã Tam Thanh.

* Suốt 65 năm năm xây dựng và trưởng thành, trường luôn nhận được sự, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản; sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Thanh và Hội cha mẹ học sinh. Tập thể sư phạm của nhà trường luôn đoàn kết thống nhất không ngừng phấn đấu vươn lên đưa nhà trường ngày càng phát triển. Trong nhiều gần đây, trường liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”, được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định và UBND huyện Vụ Bản tặng Giấy khen; nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã thành đạt và đang công tác trên mọi miền của tổ quốc.

Đến nay, trường THCS Tam Thanh thực sự là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

anh truong

 IMG_2621 1 2 IMG_2174