THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG THCS TAM THANH VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM  HỌC 2020 – 2021          – Căn cứ vào Quyết định số 1065/QĐ- UBND  ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê…