Tổ Chức

 TRƯỜNG THCS TAM THANH

I. Chi bộ nhà trường
Bí thư chi bộ: Bà Vũ Thị Xuân
II. Ban giám hiệu.
1. Bà: Vũ Thị Xuân – Hiệu trưởng
2. Bà: Nguyễn Thị Phương Anh – Phó hiệu trưởng
III. Công đoàn nhà trường.
1. Bà: Vũ Thị Thu Hiền – Chủ tịch công đoàn
2. Bà: Nguyễn Thị Thủy – Ủy viên
3. Bà: Phạm Thị Lệ Mỹ – Ủy viên
IV. Chi đoàn nhà trường.
Bà: Phạm Thị Ánh – Bí thư chi đoàn
Bà: Nguyễn Thị Bình – Phó bí thư chi đoàn
V. Liên đội nhà trường
Bà: Phạm Thị Bích Nhài – Tổng phụ trách 
Ban chỉ huy Liên đội
1. Em Trần Thị Minh Nguyệt – Liên đội trưởng: Phụ trách chung
2. Em Đỗ Thị Hồng Ngọc 7B – Liên đội phó: Phụ trách học tập
3. Em Phạm Thị Phương Thảo 7A -Liên đội phó:Phụ trách văn thể mĩ
VI. Tổ chuyên môn.
1. Tổ khoa học tự nhiên
   – Bà: Nguyễn Thị Thủy – Tổ trưởng
   – Bà Dương Thị Hương Quế – Tổ phó
2. Tổ khoa học xã hội
   – Bà: Trần Thị Hà– Tổ trưởng 
   – Bà Đỗ Thị Miền – Tổ phó
3. Tổ văn phòng
   – Bà Trần Thị Sâm – Tổ trưởng